Δίπλα σας από το 1973...

Ηλεκτρομαγνητικοί Τροφοδότες

Κορυφαίας ποιότητας, για τις πιο απαιτητικές ανάγκες επεξεργασίας σε τρόφιμα, φάρμακα, καλλυντικά και στη χημική βιομηχανία.
Βελγικής κατασκευής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά των LEV και LEX 

Κορυφαίας ποιότητας, για τις πιο απαιτητικές ανάγκες επεξεργασίας σε τρόφιμα, φάρμακα, καλλυντικά και στη χημική βιομηχανία.
Βελγικής κατασκευής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά των LEV και LEX 

  • Ηλεκτρομαγνητικοί Δονητές Tuxel Lev
  • Ηλεκτρομαγνητικοί Δονητές Tuxel Lev
  • Ηλεκτρομαγνητικοί Δονητές Tuxel Lev
  • Ηλεκτρομαγνητικοί Δονητές Tuxel Lev
  • Ηλεκτρομαγνητικοί Δονητές Tuxel LEX
  • Ηλεκτρομαγνητικοί Δονητές Tuxel LEX
  • Ηλεκτρομαγνητικοί Δονητές Tuxel LEX
  • Χειριστήριο R3
  • χειριστήριο r5f