Δίπλα σας από το 1973...

Αποστάτες οπλισμού

Αποστάτες οπλισμού, κάθετοι, οριζόντιοι, με εγκοπές, σωληνωτοί.
Συκρατούν τον σιδηρό οπλισμό σε σταθερή απόσταση από το καλούπι.
Κατασκευασμένοι από ενισχυμένο PVC για αντοχή στην πίεση, ιταλικοί.

Αποστάτες οπλισμού, κάθετοι, οριζόντιοι, με εγκοπές, σωληνωτοί.
Συκρατούν τον σιδηρό οπλισμό σε σταθερή απόσταση από το καλούπι.
Κατασκευασμένοι από ενισχυμένο PVC για αντοχή στην πίεση, ιταλικοί.

 • αποστάτης με εγκοπές
 • αποστάτης με εγκοπές
 • αποστάτης με εγκοπές
 • αποστάτης με εγκοπές
 • κατακόρυφος αποστάτης
 • κατακόρυφος αποστάτης
 • κατακόρυφος αποστάτης
 • κατακόρυφος αποστάτης
 • κατακόρυφος αποστάτης
 • οριζόντιος αποστάτης
 • οριζόντιος αποστάτης
 • οριζόντιος αποστάτης
 • σωληνωτός αποστάτης
 • σωληνωτός αποστάτης
 • σωληνωτός αποστάτης
 • σωληνωτός αποστάτης
 • σωληνωτός αποστάτης
 • σωληνωτός αποστάτης
 • σωληνωτός αποστάτης