Δίπλα σας από το 1973...

Αντιδονητικά

Αντικραδασμικές βάσεις (γόνατα) έδρασης κοσκίνων.
Απαραίτητα εξαρτήματα για όλες τις περιπτώσεις μηχανικής δόνησης.
Σε μεγάλη γκάμα, και σε inox έκδοση για όλους τους τομείς της βιομηχανίας και των κατασκευών.
Εφαρμογές σε μηχανήματα διαλογής, ταινίες μεταφοράς, δονητικά συστήματα, δονητικά τραπέζια.
Ιταλικής κατασκευής.

Αντικραδασμικές βάσεις (γόνατα) έδρασης κοσκίνων.
Απαραίτητα εξαρτήματα για όλες τις περιπτώσεις μηχανικής δόνησης.
Σε μεγάλη γκάμα, και σε inox έκδοση για όλους τους τομείς της βιομηχανίας και των κατασκευών.
Εφαρμογές σε μηχανήματα διαλογής, ταινίες μεταφοράς, δονητικά συστήματα, δονητικά τραπέζια.
Ιταλικής κατασκευής.

  • αντιδονητικά