Δίπλα σας από το 1973...

 • Ράβδος μαύρη συγκολλήσιμη ή γαλβανισμένη
 • φορτίο λειτουργίας 160kN
 • φορτίο θραύσης 340kN
 • βάρος ανά μέτρο 2.56kg
 • βήμα σπειρώματος 10mm
 • εσωτερική διάμετρος 20mm, εξωτερική διάμετρος 23mm
Διατίθεται σε μήκος 3m.
 • φορτίο λειτουργίας 160kN
 • φορτίο θραύσης 340kN
 • βάρος ανά μέτρο 2,56kg
 • βήμα σπειρώματος 10mm
 • εσωτερική διάμετρος 20mm, εξωτερική διάμετρος 23mm
 • γαλβανισμένη
Βάρος 7,68 kg
Παράδοση

Αναμένεται